nav Uitvaarverzekering

Wat zijn polisvoorwaarden bij uitvaartverzekeringen?

Polisvoorwaarden

Als je een uitvaartverzekering afsluit dan is het belangrijk dat het helemaal duidelijk is wat je verplichtingen en rechten zijn. Dit is allemaal opgenomen in de polisvoorwaarden waarin bijvoorbeeld staat hoeveel premie je moet betalen en wat de uitvaartverzekeraar bij overlijden zal uitkeren. Ook staat er wat de voorwaarden voor de uitkering zijn en aan wie men zal uitkeren. Bij een natura verzekering staat er welke diensten en producten er geleverd zullen worden voor de uitvaart.

In de polisvoorwaarden staan ook de ontbindende voorwaarden. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als je je gezondheidsverklaring niet naar waarheid hebt ingevuld. In de polisvoorwaarden staat ook wat er zal gebeuren als je de premie niet meer kan betalen.


Deze domeinnaam is te huur