nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Independer stopt noodgedwongen met uitvaartverzekeringen

Independer stopt noodgedwongen met uitvaartverzekeringen

Mensen kunnen binnenkort geen uitvaartverzekeringen meer vergelijken of afsluiten bij Independer. Door veranderingen in de regelgeving over vergoedingen, is de dienst verlieslatend geworden.

Het laatste half jaar heeft Independer de uitvaartvergelijking zonder verdienmodel in stand gehouden. Hiermee kon de consument zo lang mogelijk worden geholpen met het vinden van een uitvaartverzekering die het best bij hem past. Gedurende die periode zochten we tevergeefs naar een alternatief om de inspanningen voor de uitvaartmodule betaalbaar te kunnen houden.

Geen vergoeding voor inspanningen uitvaartmodule

In november vorig jaar werd de wettelijke interpretatie van bemiddeling veranderd. Volgens de oude interpretatie was er alleen sprake van bemiddeling als een vergelijker klantgegevens doorgaf aan een verzekeraar. De nieuwe interpretatie spreekt al van bemiddeling als de vergelijker de consument alleen vraagt naar gegevens als geboortedatum of gewenst verzekerd kapitaal – zonder deze door te geven aan de verzekeraar. Independer hanteert laatstgenoemde werkwijze voor Uitvaartverzekeringen om een goede op maat gemaakte vergelijking te kunnen maken. Deze werkwijze wordt sinds eind vorig jaar dus gezien als bemiddeling. Uitvaartverzekeringen vallen onder het provisieverbod. Daarom mag Independer sinds november 2014 geen vergoeding van verzekeraars meer ontvangen voor haar dienstverlening voor dit product.

Diensten zonder inkomsten

Independer biedt verschillende vergelijkingsmodules waar vrijwel geen inkomsten tegenover staan. Hiermee willen we belangrijke markten transparant maken, zodat de kwaliteit verbetert en consumenten worden geholpen bij hun keuzes. Zo kan elke bezoeker gratis gebruik maken van de vergelijking van hypotheken, ziekenhuizen, tandartsen, huisartsen en fysiotherapeuten. De kosten worden betaald uit de inkomsten van andere productmodules. Independer kan zich echter niet veroorloven om nog meer modules te laten financieren door andere productgroepen. De afgelopen zes maanden hebben we gezocht naar andere manieren om de kosten voor de uitvaartmodule tenminste dekkend te krijgen. Zodat de consument in elk geval de vergelijking zou kunnen blijven gebruiken. Gedurende die periode ontving Independer geen vergoeding meer voor de module, waardoor deze verliesgevend bleef draaien. Een oplossing is niet gevonden. Daarom heeft Independer noodgedwongen moeten besluiten te stoppen met uitvaartverzekeringen.

Impact op de consument

Algemeen directeur Ruud Martens: “We vinden het erg jammer dat we een belangrijk product als uitvaartverzekering niet kunnen behouden. De markt verliest hiermee aan transparantie. Binnen uitvaart waren wij een van de weinige partijen die op basis van een persoonlijke situatie een groot aantal verzekeraars vergeleek. Ons besluit heeft helaas een impact op de consument. Mensen zullen nu veelal zelf informatie gaan zoeken bij een beperkt aantal verzekeraars, waarna ze hun keuze maken. Zonder het uitgebreide persoonlijke vergelijkingsoverzicht laten mensen een belangrijk deel van de markt links liggen. Hierdoor maken ze minder goede keuzes en en zijn ze vaak te duur uit. We blijven daarom zoeken naar manieren om deze verschraling van de dienstverlening tegen te gaan en modules weer te kunnen onderhouden.”

Independer verwacht uitvaart binnen een paar weken te beëindigen. Om de consument toch op weg te helpen zullen de contactgegevens van de verschillende uitvaartverzekeraars op de site worden vermeld.


Deze domeinnaam is te huur