nav Uitvaarverzekering

Premievrije polissen van mijn echtgenote die is overleden

Vraag: Premievrije polissen van mijn echtgenote die is overleden

Welke actie is vereist om de uitbetaling plaats te laten vinden?

Antwoord

Beste vragensteller

Dat hangt af van: wie de polis int? Uzelf of de uitvaartverzorger namens u
Bij welke maatschappij

Over het algemeen vraagt de verzekeraar aan de familie:
1. Scan of Kopie van de akte van overlijden
2. Scan of Kopie van de legitimatie
3. Scan polisbladen (indien beschikbaar)
4. Gegevens van de opdrachtgever waaronder bankrekeningnummer

Deze kunt u dan mailen naar de verzekeraar. Sommige verzekeraars hebben hiervoor speciale wegformulieren.

Wanneer de familie de uitkering van de verzekeringen overlaat aan de uitvaartverzorgers, dient de familie een zogenaamde Akte van Cessie te tekenen. Hiermee verklaart de opdrachtgever / erfgenamen dar zij akkoord gaan met de uitkering van de polis aan de uitvaartondernemer.

Vriendelijke groet
Peter van Schaik
Uitvaart.nl

Deze domeinnaam is te huur