nav Uitvaarverzekering

Overlijden zonder verzekering: wie betaalt?

Vraag: Overlijden zonder verzekering: wie betaalt?

Mijn broertje weigert zich te verzekeren voor een uitvaart. Hij gaat er vanuit dat de gemeente de kosten zal dragen als de familie de erfenis weigert. Maar klopt dit wel? Komen de kosten niet alsnog bij de familie (mij) terecht? En hoe zit het als ik geen opdracht geef voor de uitvaart? Komen ze dan de kosten op mij verhalen? Of betaald de gemeente dan de kosten?

Antwoord

Beste heer/mevrouw Witteveen, uw broertje denkt hier te gemakkelijk over. Het is terecht dat u zich hierover informeert.
Het opdrachtgeverschap voor de uitvaartverzorging staat los van erfrechtelijke zaken. Dat is om te beginnen goed om vast te stellen.
Als zich niemand meldt om een voor een overledene de opdracht tot het verzorgen van de uitvaart te geven, is de burgemeester van de gemeente van overlijden verplicht zorg te dragen voor de lijkbezorging (zo heet dat). Dit doen alle gemeenten in Nederland, in dat opzicht heeft uw broertje een punt.
Maar u heeft een nog groter punt want het is inderdaad zo dat de gemeente die deze kosten heeft gemaakt, het wettelijke recht heeft om de kosten te gaan verhalen op de familie. En dat gebeurt met regelmaat.
De conclusie moet dan ook zijn dat uw broertje zijn verantwoordelijkheid moet nemen en moet zorgen voor een financiele voorziening waaruit tzt de kosten van zijn uitvaart betaald kunnen worden. En of dat nu spaargeld of een verzekering is maakt niet uit, als hij er maar werk van maakt.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur