nav Uitvaarverzekering

Nalatenschap en opdrachtgeverschap

Vraag: Nalatenschap en opdrachtgeverschap

Vorige maand is mijn (stief)vader overleden. Ik als opdrachtgever heb de begrafenis geregeld en ook oude polissen van RVS ingeleverd bij de begrafenis ondernemer (nu NN). Ik was niet de begunstigde van de polissen (met zijn zoon heeft hij nooit contact gehad). NN heeft de polissen netje rechtstreeks uitgekeerd aan de begrafenisondernemer en niet naar mij. De polissen zijn overigens bij leven afgesloten en premievrij en worden pas na overlijden uitgekeerd.Doordat ik opdracht heb gegeven voor de oude polissen heb ik daarmee zuiver aanvaard?

Alvast dank.

Antwoord

Beste Sonja, zoals je jouw handelen rond het opdrachtgeverschap en de uitkering van de polissen aan de uitvaartondernemer beschrijft denk ik dat je dit goed hebt gedaan. Het opdrachtgeverschap voor de uitvaartverzorging staat los van de aanvaarding van een nalatenschap. Maar jij hebt scherp in de gaten gehouden dat deze verzekeringsuitkering in de boedel valt. Het feit dat NN de uitkering rechtstreeks aan de uitvaartondernemer heeft uitgekeerd en er dus verrekend kan worden met de uitvaartkosten is hier van groot belang. Dit valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de verzekeraar.
Ik ben geen jurist dus kan geen echte uitspraak doen of je rechtens geen risico loopt, dat zeg ik hier er wel bij. Maar je hebt geheel in de geest van waar deze verzekering ooit voor is afgesloten gehandeld.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur