nav Uitvaarverzekering

Geroyeerd

Vraag: Geroyeerd

Geachte meneer/mevrouw

Het onderstaande bericht ontving ik van mijn vaders bewind, godzeidank leeft me vader nog maar wat houdt dit inhoudelijk in?
Als me vader overlijdt keert de verzekeraar dan uit of ben ik dan juist verantwoordelijk?.

Monuta was een achterstand ook uit het verleden. De polis is geroyeerd. Het bedrag wat ooit is betaald is premie vrij.
Dus bij overlijden van vader moet je ook contact met Monuta contact opnemen.

Vader heeft dus geen overlijden verzekering.


Ik hoop dat u mij uitleg kan bieden
Mvg

Antwoord

Beste vragensteller,

Ik begrijp uit wat u schrijft dat er een geroyeerde polis van Monuta is dus dat die niet meer van kracht is. Dat betekent dat er bij overlijden van uw vader niet zal worden uitgekeerd.

U vraagt me of u, als u bij overlijden van uw vader contact met Monuta opneemt, aansprakelijk bent voor de kosten.
Wat dit laatste betreft: dit moet de bewindvoerder weten. En als u dat niet kunt betalen dan zal de opdracht voor de uitvaartverzorging niet door u kunnen worden gegeven. Dan moet de burgemeester van de gemeenten van overlijden dit oppakken, dat is wettelijk zo geregeld.
Vervolgens kan de burgemeester op grond van de wet wel kosten bij de familie komen verhalen. Dat verschilt per gemeente.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur