nav Uitvaarverzekering

Codicil of testament?

Vraag: Codicil of testament?

Geachte heer de Niet,
Indien iemand alleenlijk uitvaartszaken wil regelen en geen
eigendomszaken, is een handgeschreven codicil voldoende teneinde
als geldig te zijn beschouwd, of dient een document bij een
notaris te worden opgesteld, om een uitvaartexecuteur te benoemen
tot wien men in geen formele band staat, en hem/haar zodoende bevoegd
te maken om o.a. het vrij te besteden bedrag van de uitvaartsverzekering
te ontvangen?

(In een situatie waarin men geen kinderen of echtgenote heeft,
en de bloedverwanten in het buitenland wonen.)

Antwoord

Beste Bob, het is verstandig om via de notaris een executeur te "benoemen". Met de notaris kan je dan ook bespreken hoe om te gaan met een eventueel overschot uit een verzekeringsuitkering, na betaling van de uitvaartkosten.
Want een dergelijk bedrag valt in de boedel en zou fiscaal kunnen worden aangemerkt als een belaste erfenis. Er bestaat natuurlijk de mogelijkheid tot het betalen van een vergoeding aan de executeur.
Naar de notaris gaan dus!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur