nav Uitvaarverzekering

Begunstigde wil bedrag voor de uitvaart niet afstaan

Vraag: Begunstigde wil bedrag voor de uitvaart niet afstaan

Wat kan een uitvaartonderneming doen wanneer er sprake is van een kapitaalverzekering, en de vader van de overleden zoon is de begunstigde en heeft dus ook het geld ontvangen, maar wil dit bedrag niet afstaan aan de moeder. De moeder organiseert de begrafenis. Ouders zijn gescheiden. De vader wil het geld dus niet afstaan. Dit betekent dus dat moeder (als opdrachtgever van de uitvaartondernemer), het bedrag aan de uitvaartonderneming zal moeten betalen. Kan de uitvaartonderneming de vader hierop aanspreken?

Antwoord

Berste vragensteller,

In de situatie zoals u deze beschrijft is er geen enkele rol weggelegd voor de uitvaartondernemer.

Het opdrachtgeverschap voor de verzorging van de uitvaart en het zijn van begunstigde voor de uitkering van de verzekering zijn twee verschillende posities.
Er kan door de moeder hoogstens een appel worden gedaan op de vader door hem te wijzen op het doel van de verzekering. Dan is het te hopen dat de vader dit wil inzien en zijn bijdrage wil leveren in de kosten van de uitvaart van hun kind.

Ik wens alle betrokkenen de wijsheid toe om hier goed uit te komen samen. Meer kan ik hier niet over zeggen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur