nav Uitvaarverzekering

Begunstigde uitvaartvezekering

Vraag: Begunstigde uitvaartvezekering

Op mijn polis staat dit (zie onder). Kunt u mij eenvoudig uitleggen waar het geld naar toe gaat voor de uitvaart.

bijvoorbaat hartelijk dank,
Herm van der Kolk


d. Begunstigde : degene die als opdrachtgever van de uitvaart van de verzekerde de daaraan verbonden kosten
zal voldoen;

Antwoord

Beste vragensteller, er staat hier in feite: degene die de opdrachtgever voor de uitvaart is en dus ook aansprakelijk voor de uitvaartkosten zal de uitkering ontvangen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur