nav Uitvaarverzekering

Verzekering op het leven

Vraag: Verzekering op het leven

Wij hebben een oude polis gevonden. Op het leven van mijn vader. Mijn vader is overleden in 1993. Kunt u mij aangeven wat de status van deze polis is? Bij voorbaat mijn dank. Jaap Wertwijn

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur