nav Uitvaarverzekering

Uitkeren overl.polis

Vraag: Uitkeren overl.polis

Mijn vrouw is overleden en er is nog een oude polis f 100,- . Zou u dit verder kunnnen regelen?

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen en een uitkeringsverzoek indienen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur