nav Uitvaarverzekering

Uitbetaling Overlyden

Vraag: Uitbetaling Overlyden

Goedemiddag graag zou ik u willen vragen of het polis van uitbetaling van de overleden nog bestaat het gaat om relatie num ---- tnv ----

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.
Ik wijs u erop dat dit een openbare rubriek is en dat ik alle persoonlijke gegevens uit uw vraag heb verwijderd. Wees terughoudend met het vermelden van deze gegevens!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur