nav Uitvaarverzekering

Kosten begrafenis te verhalen op sommenverzeketing?

Vraag: Kosten begrafenis te verhalen op sommenverzeketing?

Hallo,
Mijn partner met wie ik een notarieel samenlevingsovereenkomst en testament heb is onlangs overleden. Hij had geen begrafenisverzekering echter wel een sommenverzekering die uitkeert bij overlijden, vandaar dat hij geen extra begrafenisverzekering heeft afgesloten.
Deze verzekering is afgesloten tijdens zijn vorige huwelijk. Hij is jaren geleden gescheiden. Hij heeft 2 minderjarige kinderen die de erfgenamen zijn. Ze hebben erfenis benificair aanvaard. Verstandhouding ex en hem erg slecht.
De polis van de sommenverzekering is echter niet aangepast en zijn ex staat met naam en toenaam als begunstigde.
Kosten begrafenis kunnen niet van zijn spaargeld betaald worden aangezien dit niet toereikend is. Als persoon is hij soort van failliet.
Huidige partner is opdrachtgever begrafenis en heeft kosten betaald.
Zijn de kosten op enige manier te verhalen op sommenverzekering?
Of dien ik, partner, alle kosten te betalen en alles te regelen, terwijl zij met geld wegloopt waarvan mijn partner absoluut niet had gewild dat het bij haar terecht komt?
Wezenpensioen vangt alimentatie op, financieel gaat ex er stukje op vooruit hierdoor.
Hartelijk dank voor uw info.

Antwoord

Beste vragensteller,

De verzekeraar zal de uitkering doen aan de op de polis vastgelegde begunstigde. Dat betekent dat u afhankelijk bent van de "goedheid" van de begunstigde of die bereid is om de uitvaartkosten te willen betalen uit deze uitkering.
U zult daarom moeten verzoeken bij de ex-partner, waarbij u natuurlijk kunt wijzen op de reden dat deze verzekering ooit is afgesloten namelijk voor de betaling van de uitvaartkosten van de verzekerde.
Andere mogelijkheden zie ik niet in deze gegeven situatie.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur