nav Uitvaarverzekering

HAV BANK

Vraag: HAV BANK

kan ik deze polissen uitbetaald krijgen de polissen zijn premie vrij

Graag een antwoord van U.Dank

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar. Dat is nu Ardanta. Via de website www.ardanta.nl kunt u met de verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur