nav Uitvaarverzekering

Gevonden: oude verzekering

Vraag: Gevonden: oude verzekering

Een polis van mijn onlangs overleden echtgenoot gevonden.
ER STAAT NOG IETS OP DE POLIS

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur