nav Uitvaarverzekering

Gaarne info over Levensverz,HAV bank. polisnr. ---

Vraag: Gaarne info over Levensverz,HAV bank. polisnr. ---

Ik heb een LV afgesloten fl. 10.000 gulden. Deze verzekering was op 1 juli 2004.afgelopen.
Ik woon sinds 2002 in Duitsland en heb naar mijn weten geen bericht ontvangen hoe verder. gaarne uw bericht.

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de huidige verzekeraar ASR. Via hun website www.asr.nl kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Ik wijs u erop dat dit een openbare rubriek is en dat ik alle persoonlijke gegevens uit uw vraag heb verwijderd. Wees terughoudend met het vermelden van deze gegevens!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur