nav Uitvaarverzekering

een levensverzekering op naam van mijn overleden man

Vraag: een levensverzekering op naam van mijn overleden man

Mijn man is vorig jaar overleden, ik kijk nu nog heel oude papieren van zijn ouders na en zie een levensverzekering op zijn naam.
Hoe kom ik erachter of deze nog bestaat en wat moet ik doen om voor uitkering te zorgen? welke papieren heeft u nodig?

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur