nav Uitvaarverzekering

Diverse polissen levensverzekering

Vraag: Diverse polissen levensverzekering

goed middag
mijn schoonvader is overleden op 26 oktober j.l. en nu vonden we een aantal polissen het gaat om polissen van DE n.v.levensverzekering maatschappij UTRECHT bestaan deze verzekeringen nog met vriendelijke groet F Bollen

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de huidige verzekeraar ASR. Via hun website www.asr.nl kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Ik wijs u erop dat dit een openbare rubriek is en dat ik alle persoonlijke gegevens uit uw vraag heb verwijderd. Wees terughoudend met het vermelden van deze gegevens!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur