nav Uitvaarverzekering

Betreft overlijden van mijn vrouw

Vraag: Betreft overlijden van mijn vrouw

Op24 februari 2019 is mijn vrouw overleden. Ik heb nog 3 polissen op haar naam.
Wat moet ik doen om deze te verzilveren.Dank voor Uw medewerking

Antwoord

Beste vragensteller, gecondoleerd met dit verlies.
U kunt zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.
Daar staat ook op welke stukken u moet indienen voor de uitkering.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur