nav Uitvaarverzekering

Bernard van Veen levensverzekering

Vraag: Bernard van Veen levensverzekering

Bernard( my brother) died on November 15 2019. He has two policies with the levensverzekering maatschappij UTRECHT. The policy numbers are:----. I am the executor of his estate and I am interested in payment of the policies. Can you help?
Sincerely, Henk.

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de huidige verzekeraar ASR. Via hun website www.asr.nl kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Ik wijs u erop dat dit een openbare rubriek is en dat ik alle persoonlijke gegevens uit uw vraag heb verwijderd. Wees terughoudend met het vermelden van deze gegevens!

(dit alles geldt ook voor uw eerdere vraag!).

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur