nav Uitvaarverzekering

Als deze polis nog actief is

Vraag: Als deze polis nog actief is

ik heb hier een polis van mijn overleden schoonvader daterend uit 1970 met het polis nummer ---- t.n.v M.P. is deze nog actief

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.
Ik wijs u erop dat dit een openbare rubriek is en dat ik alle persoonlijke gegevens uit uw vraag heb verwijderd. Wees terughoudend met het vermelden van deze gegevens!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur