nav Uitvaarverzekering

Welke maatschappij moet ik contacten?

Vraag: Welke maatschappij moet ik contacten?

Mijn ouders hebben hebben begrafenisverzekeringen afgesloten voor mij maar weet niet waar en voor hoeveel Ze zijn beide overleden en de polis (sen) is/zijn zoek. Mijn naam staat hierboven. Ben geboren in den haag. Woon nu in een hospice ivm ziekte. Heb nog maar een paar maanden te leven. Kunt U informatie ter beschikking stellen. Mvrg, Robert van Duuren

Antwoord

Beste vragensteller, het Verbond van Verzekeraars heeft een service waar u wellicht iets aan kunt hebben. Via de website https://www.vanatotzekerheid.nl/zoekpolis.

Ter toelichting alvast een stukje informatie:
Heb je zelf gezocht maar niet gevonden? Dan kun je de zoekservice van het Verbond inschakelen. Een korte toelichting:
Het kan gebeuren dat je een levensverzekering hebt afgesloten, maar de polis ervan niet meer kunt achterhalen. Bijvoorbeeld omdat je je administratie bent kwijtgeraakt door brand. Ook dan kun je een aanvraag voor onderzoek indienen. Het Verbond vraagt de deelnemende verzekeraars te zoeken naar mogelijke polissen van je. Als er een polis gevonden wordt, krijg je bericht van je verzekeraar. Ook hier gelden spelregels, bijvoorbeeld: alleen jijzelf mag naar jouw polissen zoeken, of je curator of bewindvoerder die door de rechtbank is benoemd. En je kunt een aanvraag alleen digitaal doen. Lees deze en andere spelregels goed door voordat je een aanvraag indient.

Succes! Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur