nav Uitvaarverzekering

Wat houdt Bewijs van inschrijving d.d. 1-10-1985 BVIJ nog in?

Vraag: Wat houdt Bewijs van inschrijving d.d. 1-10-1985 BVIJ nog in?

Mijn overleden vader heeft zijn dochter Francijna van der Griendt (ondergetekende) als lid aangemeld ingaande 01-10-1985. Mijn vraag is wat de waarde van dit document nu is.
Ik ben inmiddels gehuwd.

Antwoord

Beste vragensteller, de BVIJ lidmaatschappen zijn nu onderdeel van Yarden. Dus u kunt bij Yarden al uw vragen neerleggen, dat kan via www.yarden.nl.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur