nav Uitvaarverzekering

Verzoek om sturen polis.

Vraag: Verzoek om sturen polis.

Mijn zoon is bij verhuizing zijn polis bij N.V. Levensverzekering Maatschappij Utrecht kwijtgeraakt. Hierbij verzoek ik u om zijn polis op te willen sturen naar zijn adres. Het betreft een overlijdens verzekering. Voor de te nemen moeite bijvoorbaat mij hartelijke dank. met vriendelijke groet.

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de huidige verzekeraar ASR. Via hun website www.asr.nl kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Ik wijs u erop dat dit een openbare rubriek is en dat ik alle persoonlijke gegevens uit uw vraag heb verwijderd. Wees terughoudend met het vermelden van deze gegevens!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur