nav Uitvaarverzekering

Polisen overlijden polissen

Vraag: Polisen overlijden polissen

waar zijn mijn polisen en hoeveel staat er op

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.
Zoek in ieder geval in uw papieren naar polissen, correspondentie, betalingsbewijzen etc. zodat u een naam van een verzekeraar kunt vinden.
Het kan natuurlijk zijn dat de verzekeraar is overgenomen door een andere verzekeraar. Daar kunt u op internet zelf naar zoeken.
Ook kunt u de zoekservice van het Verbond van Verzekeraars benaderen via de website https://www.vanatotzekerheid.nl/zoekpolis .

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur