nav Uitvaarverzekering

Polis uit 1964

Vraag: Polis uit 1964

Ik bezit nog een polis met nummer ---- afd no 90. Afgegeven 1 december 1964.

Heeft deze polis nog waarde en zo ja wat zijn dan mijn mogelijkheden??

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.
Ik wijs u erop dat dit een openbare rubriek is en dat ik alle persoonlijke gegevens uit uw vraag heb verwijderd. Wees terughoudend met het vermelden van deze gegevens!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur