nav Uitvaarverzekering

Polis op naam van JNJ H******

Vraag: Polis op naam van JNJ H******

onze relatie ( wij zijn Tussenpersoon Roeters) heeft een oude polis lopen, waar moet hij zijn voor info betreffende deze polis?

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur