nav Uitvaarverzekering

Overlijdings/begrafenisverzekering

Vraag: Overlijdings/begrafenisverzekering

Mijn familie heeft in de jaren 70 een overlijdings/begrafenisverzekeing ooit afgesloten bij de Olveh van 1879. Medio jaren 90 kreeg ik van u een schrijven dat voldaan is aan de maximale termijnbetaling van polis.

Vanwege verschillende verhuizingen ben ik mijn verzekeringen-dossier, polisnummer en eerder genoemd schrijven, kwijt geraakt.

Mijn verzoek aan u is het volgende:
Kunt mij een kopie van het polisnummer en genoemd schrijven per email toesturen.

Mvr. groet,
G.K. Held

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar. Dat is nu ASR. Via de website www.asr.nl kunt u met de verzekeraar in contact komen en al uw vragen stellen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur