nav Uitvaarverzekering

Oude levensverzekering

Vraag: Oude levensverzekering

Ik kom nog een levensverzekeringspolis tegen onder destijds polisnummer 5224452 met als ingangsdatum 01-02-1967 met een verzekerd bedrag van 2000 gulden destijds. Is deze polis nog actueel of wat is hiermee destijds gebeurd. Graag antwoord uwerzijds.

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur