nav Uitvaarverzekering

Oude levensverzekering polis nr.

Vraag: Oude levensverzekering polis nr.

Is deze polis bij U ondergebracht, het is van N.V levensverzekering
Utrecht, een bedrag van 200 gulden

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar. Dat is nu ASR. Via de website www.asr.nl kunt u met de verzekeraar in contact komen en al uw vragen stellen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur