nav Uitvaarverzekering

Ontdekte polissen

Vraag: Ontdekte polissen

heb nog twee oude polissen ontdekt nr. 1.241.347 en940726 graag info hierover

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur