nav Uitvaarverzekering

Levensverzekering uit 1937

Vraag: Levensverzekering uit 1937

Ik heb onlangs een polis gevonden betreffende mijn moeder, nu overleden. Dit is uitgegeven 10 mei 1937. Zou U daar misschien enige informatie over kunnen geven?

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur