nav Uitvaarverzekering

HEB GEEN POLISBLAD MAAR WEL EEN VRAAG

Vraag: HEB GEEN POLISBLAD MAAR WEL EEN VRAAG

mijn vader is dement en heeft heel veel dingen weggegooid en mijn moeder waar hij van gescheiden is zegt dat hij een verzekering bij u heeft lopen , nu is mijn vraag hoe kom ik hier achter

Antwoord

Beste vragensteller, u schrijft "jullie". Ik wijs u erop dat u nu uw vraag aan mij voorlegt via een algemene adviesrubriek.
Ik ben geen verzekeraar en beschik niet over verzekeringsgegevens.
U kunt uw verzoek rechtstreeks indienen bij de verzekeraar die op de polis vermeld staat.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur