nav Uitvaarverzekering

HAV Overlijdens polissen

Vraag: HAV Overlijdens polissen

Ik heb 4 polissen van v/h n.v. levensverzek.HAV bank Schiedam. Daarna levesverz. Utrecht.
Kunt u mij zeggen wat ik moet doen om deze naar de Euro om te zetten.

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de huidige verzekeraar ASR. Via hun website www.asr.nl kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur