nav Uitvaarverzekering

Controle oude polissen

Vraag: Controle oude polissen

Enige tijd geleden heb ik u de polisnummers van twee oude polissen gestuurd. Ik heb daar nog geen reactie uwerzijds op gehad.

Antwoord

Beste vragensteller, u schrijft "u". Ik wijs u erop dat u nu uw vraag aan mij voorlegt via een algemene adviesrubriek.
Ik ben geen verzekeraar en beschik niet over verzekeringsgegevens.
U kunt uw verzoek rechtstreeks indienen bij de verzekeraar die op de polis vermeld staat.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur