nav Uitvaarverzekering

2 oude polissen

Vraag: 2 oude polissen

Ik ben in het bezit van 2 uitvaartpolissen afgesloten bij NVG uitvaart.
De polissen staan naam van ---
Polisnummers:---- en ----
Ik wil graag weten wat de waarde van de polissen is.
Wilt u mij de nieuwe polis sturen.

JR Schoonbeek
t Veld 10
9468GS Annen

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de huidige verzekeraar ASR. Via hun website www.asr.nl kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Ik wijs u erop dat dit een openbare rubriek is en dat ik alle persoonlijke gegevens uit uw vraag heb verwijderd. Wees terughoudend met het vermelden van deze gegevens!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur