nav Uitvaarverzekering

vermogensbijtelling/eigen bijdrage AWBZ

Vraag: vermogensbijtelling/eigen bijdrage AWBZ

Geachte heer Zwaansdijk,
Mijn ouders hebben een spaarpotje voor hun beider begrafenissen. Nu zij in een verzorgingstehuis komen moeten zij een eigen bijdrage AWBZ gaan betalen. Op welke manier kunnen wij ervoor zorgen dat het gespaarde bedrag niet wordt meegeteld als vermogen in de zin van IB, of als verzamelinkomen in de zin van AWBZ? Is het verstandig dit met een uitvaartinstelling te regelen of verstandiger bij een bank te doen?

Antwoord

Gesepareerd vermogen voor uitvaartkosten (tot en bepaald limiet) telt niet mee. Voorwaarde is wel dat dit is ongebracht bij een uitvaartverzekeraar, of is gestort op een speciale bankrekening, waarvan het saldo uitsluitend opgenomen mag worden voor de uitvaartkosten (een uitvaart-spaarrekering; geen geen gewone spaarrekening).

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Deze domeinnaam is te huur