nav Uitvaarverzekering

Eenmalig storten

Vraag: Eenmalig storten

Als ik eenmalig een bedrag stort voor mijn begrafenis, wordt dat bedrag dan nog bij mijn inkomen gerekend ?

Antwoord

Geachte mevrouw, mijnheer,

Als u dat bedrag op een bankrekening zet, dan blijft het onderdeel van uw eventuele vermogen. Het wordt niet tot uw inkomen gerekend. maar wel tot uw vermogen.

Als u het bedrag afstort bij een uitvaartverzekeraar wordt het bedrag tot een jaarlijks geïndexeerd maximum niet tot uw vermogen gerekend.

U betaalt overigens pas belasting over uw vermogen als dit hoger is dan de vrijstelling. Die vrijstelling is per belastingplichtige ongeveer EUR 21.000,-. Over het meerdere is in beginsel 1,2% belasting verschuldigd.

Deze domeinnaam is te huur