nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering

Vraag: Uitvaartverzekering

Mijn ouders hebben ooit een uitvaartverzekering op mijn naam afgesloten. Ik wil deze laten uitbetalen . Hoe moet ik dat regelen?

Antwoord

Beste vragensteller, u kunt dan contact opnemen met de verzekeraar die op de polis vermeld staat en een verzoek tot afkoop indienen.
De verzekeraar zal u informeren of dit mogelijk is, wat de afkoopwaarde bedraagt en wat men dan van u nodig heeft aan informatie.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur