nav Uitvaarverzekering

Oude polis nr. ----

Vraag: Oude polis nr. ----

Is deze polis nog geldig? Ik ben verzekerd voor f.1500,00 en zoja, kan ik deze polis afkopen.

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.
Ik wijs u erop dat dit een openbare rubriek is en dat ik alle persoonlijke gegevens uit uw vraag heb verwijderd. Wees terughoudend met het vermelden van deze gegevens!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur