nav Uitvaarverzekering

Levensverzekering afkopen

Vraag: Levensverzekering afkopen

Ik heb een levensverzekering die mijn ouders hadden afgesloten
Mijn vraag kan ik die afkopen
Nr pol 5957327a 6170162a

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur