nav Uitvaarverzekering

Afkopen, wat te doen?

Vraag: Afkopen, wat te doen?

Ik heb een aantal polissen, voor een totaalbedrag van ruim 4000 gulden, t.n.v. uw maatschappij. Ik wil deze afkopen. Wat moet ik doen?

Antwoord

Beste vragensteller, u schrijft "uw maatschappij". Ik wijs u erop dat u nu uw vraag aan mij voorlegt via een algemene adviesrubriek.
Ik ben geen verzekeraar en beschik niet over verzekeringsgegevens.
U kunt uw verzoek rechtstreeks indienen bij de verzekeraar die op de polis vermeld staat.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur