nav Uitvaarverzekering

Afkoop Amev levensverzekering

Vraag: Afkoop Amev levensverzekering

Ik heb een polis met nr: ---- die op 22-12-1978 premievrij is gemaakt. Deze is van de N.V LEVENSVERZEKRING MAATSCHAPPIJ “UTRECHT” (een AMEV onderneming)

Antwoord

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de huidige verzekeraar ASR. Via hun website www.asr.nl kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Ik wijs u erop dat dit een openbare rubriek is en dat ik alle persoonlijke gegevens uit uw vraag heb verwijderd. Wees terughoudend met het vermelden van deze gegevens!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur