nav Uitvaarverzekering

Waar zijn mijn verzekering ondergebracht?

Vraag: Waar zijn mijn verzekering ondergebracht?

Ik heb er een van 600 gulden en een van 22 gulden. Zijn deze after open?

Antwoord

Beste heer Borgmeyer, uw vraag is niet duidelijk. Toch waag ik een poging tot advies: als u de naam van de verzekeraar die op de polis staat via google ingeeft verschijnt er wellicht de naam van de maatschappij waar deze polis nu is ondergebracht.
U kunt dan vervolgens een mailbericht naar die maatschappij sturen met uw verzoek.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur