nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering kopie polis

Vraag: Uitvaartverzekering kopie polis

Omdat ik mantelzorger ben van mevrouw van Hoof geboren 05-02-1931 wil ik U vragen of er een kopie polis naar Mevrouw J.A. Van Hoof kan worden gestuurd.
De polis is gesloten rond 1950 en betaald tot ongeveer 1972.
Adres van Mevrouw J.A.van Hoof is Citroenvlinderlaan 14 5641CG Eindhoven.

Antwoord

Beste heer/mevrouw, deze vraag moet u rechtstreeks richten aan de verzekeraar. Dat kan meestal via de website van de verzekeraar. Indien u de naam van de verzekerar niet kent is er een mogelijkheid via het Verbond van Verzekeraars. Die heeft een service waar u wellicht iets aan kunt hebben. Via de website https://www.vanatotzekerheid.nl/zoekpolis.

Ter toelichting alvast een stukje informatie:
Heb je zelf gezocht maar niet gevonden? Dan kun je de zoekservice van het Verbond inschakelen. De zoekservice is er voor twee typen polissen:
• Zoeken naar polissen van overledenen
Je kan het polisblad van de overledene niet meer vinden. Als je zeker wilt weten of de overledene was verzekerd, kun je een aanvraag voor een onderzoek indienen. Het Verbond gaat dan bij de aangesloten verzekeraars na of de persoon in kwestie verzekerd was. Hiervoor geldt wel een aantal spelregels. Lees alle spelregels goed door voordat je een aanvraag indient.
• Zoeken naar polissen van jezelf
Het kan gebeuren dat je een levensverzekering hebt afgesloten, maar de polis ervan niet meer kunt achterhalen. Bijvoorbeeld omdat je je administratie bent kwijtgeraakt door brand. Ook dan kun je een aanvraag voor onderzoek indienen. Het Verbond vraagt de deelnemende verzekeraars te zoeken naar mogelijke polissen van je. Als er een polis gevonden wordt, krijg je bericht van je verzekeraar. Ook hier gelden spelregels, bijvoorbeeld: alleen jijzelf mag naar jouw polissen zoeken, of je curator of bewindvoerder die door de rechtbank is benoemd. En je kunt een aanvraag alleen digitaal doen. Lees deze en andere spelregels goed door voordat je een aanvraag indient.

Succes! Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur