nav Uitvaarverzekering

overlijdens polis

Vraag: overlijdens polis

Ik Heb een 2x polis van mijn man voor fl2000,00 elk tot welke verzekerings bedrijf moet ik contact opnemen. De N.V. Levensverzekering Maatschappij
Utrecht heeft indertijd deze polissen onderschreven Mijn man J.G. van Andel geboren op 15 augustus 1939 is overleden op 20 augustus 2020. Graag zo spoedig mogelijk een antwoord aub.

Antwoord

Beste vragensteller,

Dat is nu Ardanta. Via de website www.ardanta.nl kunt u met de verzekeraar in contact komen en uw vragen stellen. Of bel: (053) 488 11 22.

Met vriendelijke groet,

Peter van Schaik

Deze domeinnaam is te huur