nav Uitvaarverzekering

Oude polis v.d Groot-Noordholandsche v 1845

Vraag: Oude polis v.d Groot-Noordholandsche v 1845

Geachte dames/heren,
Mijn schoonnmoeder overhandigde mij 3 oude polissen van mijn overladen schoonvader.

De polisnummers zijn: 3.009.415 tarief 8A
3.009.416 Tarief 8AC
3.009.417 Tarief 9K
Onder de polis staat dat deze polissen zijn "voortgesproten" uit die onder polis 231-321a behorende tot het collectieve contract met de Benzine en Petroleum Handel Mij N.V Op 1 sept. 1964

Aangezien ik op de ING afschriften van haar geen uitkering vond van Aegon, alleen van de SVB en het ABP, verzoek ik u mij aan te willen geven of de polissen nog actueel zijn, wellicht vergeten.
Wanneer u uit privacy overwegingen dit alleen mijn schoonnmoeder wilt aangeven, dan hieronder haar adres:
Mevr. P. Hoeben Spindelaar
Lycklamastins 177
8925 KZ Leeuwarden
Tel: 058 - 2675581

Met vriendelijke groet,

L.A. Kuijpers
0515 - 756536, maar liever per mail.

Antwoord

Beste heer/mevrouw Kuijpers, het Verbond van Vezekeraars heeft een service waar u wellicht iets aan kunt hebben. Via de website https://www.vanatotzekerheid.nl/zoekpolis.

Ter toelichting alvast een stukje informatie:
Heb je zelf gezocht maar niet gevonden? Dan kun je de zoekservice van het Verbond inschakelen. De zoekservice is er voor twee typen polissen:
• Zoeken naar polissen van overledenen
Je kan het polisblad van de overledene niet meer vinden. Als je zeker wilt weten of de overledene was verzekerd, kun je een aanvraag voor een onderzoek indienen. Het Verbond gaat dan bij de aangesloten verzekeraars na of de persoon in kwestie verzekerd was. Hiervoor geldt wel een aantal spelregels. Lees alle spelregels goed door voordat je een aanvraag indient.
• Zoeken naar polissen van jezelf
Het kan gebeuren dat je een levensverzekering hebt afgesloten, maar de polis ervan niet meer kunt achterhalen. Bijvoorbeeld omdat je je administratie bent kwijtgeraakt door brand. Ook dan kun je een aanvraag voor onderzoek indienen. Het Verbond vraagt de deelnemende verzekeraars te zoeken naar mogelijke polissen van je. Als er een polis gevonden wordt, krijg je bericht van je verzekeraar. Ook hier gelden spelregels, bijvoorbeeld: alleen jijzelf mag naar jouw polissen zoeken, of je curator of bewindvoerder die door de rechtbank is benoemd. En je kunt een aanvraag alleen digitaal doen. Lees deze en andere spelregels goed door voordat je een aanvraag indient.

Succes! Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur