nav Uitvaarverzekering

Bekostigen van begrafenis van overleden zus woonachtig in Duitsland

Vraag: Bekostigen van begrafenis van overleden zus woonachtig in Duitsland

Beste Evert,

Mijn moeder is benaderd door de gemeente in Duitsland (Aken)waar de zus van mijn moeder woonachtig was. Hierin kreeg zij verteld dat haar zus was overleden en dat de uitvaart al had plaats gevonden. Mijn moeder heeft al jaren geen contact meer met haar overleden zus en heeft dus ook nooit toestemming gegeven voor een begrafenis. Nu word mijn moeder aansprakelijk gesteld om de kosten van deze begrafenis te betalen. Is mijn moeder hiertoe verplicht?

Met vriendelijke groet,

Linda Simons

Antwoord

Beste vragensteller, het is in de Nederlandse wet zo geregeld dat, indien de gemeente van overlijden de uitvaartkosten betaalt, men deze kosten kan verhalen op de rechtstreekse nabestaanden.
Uit uw vraag maak ik op dat het in deze situatie gaat om een Duitse gemeente die de kosten heeft betaald en deze wil verhalen.
Ik weet niet hoe dit wettelijk in Duitsland is vastgelegd. Het lijkt me verstandig dat uw moeder om te beginnen navraagt waarop deze verhaalsactie is gebaseerd. Vervolgens kan ze beoordelen of ze daadwerkelijk tot betalen verplicht is.
Als uw moeder een rechtsbijstandsverzekering heeft kan ze die om advies vragen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur